روغن شستشو ایرانول FL | روغن ایرانول اف ال

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی شستشو ایرانول FL روغن شستشو ایرانول FL از روغن پایه پارافینیک با کیفیت بالا ساخته شده است.

روغن شستشو بهران پاک

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی شستشو بهران پاک روغن شستشو بهران پاک برای شست و شو سیستم های حرارتی طراحی شده است.

روغن شستشو پارس فلاشینگ 32

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی شستشو پارس فلاشینگ 32 روغن شستشو پارس فلاشینگ 32 برای شست و شو سیستم های گردشی، یاتاقان

روغن شستشو ترمینول اف اف | روغن Therminol FF

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی شستشو ترمینول اف اف روغن شستشو ترمینول اف اف برای شست و شو سیستم های انتقال حرارت

روغن کلوبر سامیت گالوان-پلاس | Klüber Summit Galvan-Plus

باما تماس بگیرید
رسوب زدا برای سطوح گالوانیزه شما به عنوان یک اپراتور به دنبال راه حلی مطمئن هستید که رسوبات آهکی را

لوبریپلیت روغن هیدروفلاش ایزو فلوشینگ درجه Lubriplate Hydroflush ISO Flushing oil Grade 22 | 22

با ما تماس بگیرید
ایزو درجه 22، روغن شستشو   LUBRIPLATE HYDROFLUSH یک مایع مصنوعی خالص و با کیفیت است که برای تمیز کردن