نمایش 1–20 از 58 نتیجه

روغن کلوبر سامیت اچ وی آر 150 | Klüber Summit HVR 150

باما تماس بگیرید
روغن مصنوعی برای کمپرسورهای اسکرو دوار گاز طبیعی Klüber Summit HVR 150 یک روغن مصنوعی بر پایه پلی گلیکول برای

روغن کلوبر سامیت ال سی جی 100 | Klüber Summit LCG 100

باما تماس بگیرید
روغن های کمپرسور مصنوعی برای گازهای اسیدی و واکنش پذیر مانند دفن زباله و گازهای زیستی. روغن های کمپرسور Klüber

روغن کلوبر سامیت ال سی جی 68 | Klüber Summit LCG 68

باما تماس بگیرید
روغن های کمپرسور مصنوعی برای گازهای اسیدی و واکنش پذیر مانند دفن زباله و گازهای زیستی. روغن های کمپرسور Klüber

روغن کلوبر سامیت ان جی اس اچ 100 | Klüber Summit NGSH 100

باما تماس بگیرید
روغن های روان کننده کمپرسور گاز مصنوعی روان کننده های Klüber Summit NGSH بر پایه مصنوعی هستند این نوع محصول

روغن کلوبر سامیت ان جی اس اچ 150 | Klüber Summit NGSH 150

باما تماس بگیرید
روغن های روان کننده کمپرسور گاز مصنوعی روان کننده های Klüber Summit NGSH بر پایه مصنوعی هستند که این نوع

روغن کلوبر سامیت ان جی اس اچ 220 | Klüber Summit NGSH 220

باما تماس بگیرید
روان کننده های کمپرسور گاز مصنوعی روان کننده های Klüber Summit NGSH بر پایه مصنوعی هستند این نوع محصول در

روغن کلوبر سامیت ان جی اس اچ 68 | Klüber Summit NGSH 68

باما تماس بگیرید
روغن های روان کننده کمپرسور گاز مصنوعی روان کننده های Klüber Summit NGSH طراحی شده اند که این نوع روغن

روغن کلوبر سامیت ان جی اف 68 | Klüber Summit NGP 68

باما تماس بگیرید
روغن های کمپرسور برای گاز طبیعی و کمپرسورهای گاز فرآیندی روغن های مصنوعی و نفتی هر دو در کاربردهای کمپرسور

روغن کلوبر سامیت ان جی ال 444 | Klüber Summit NGL 444

باما تماس بگیرید
روغن های روان کننده کمپرسور گاز مصنوعی روان کننده های کمپرسور Klüber Summit NGL بر پایه پلی آلکیلن گلیکول ها

روغن کلوبر سامیت ان جی ال 555 | Klüber Summit NGL 555

باما تماس بگیرید
 روغن های روان کننده کمپرسور گاز مصنوعی روان کننده های کمپرسور Klüber Summit NGL بر پایه پلی آلکیلن گلیکول ها

روغن کلوبر سامیت ان جی ال 777 | Klüber Summit NGL 777

باما تماس بگیرید
روغن های روان کننده کمپرسور گاز مصنوعی روان کننده های کمپرسور Klüber Summit NGL بر پایه پلی آلکیلن گلیکول ها

روغن کلوبر سامیت ان جی ال 888 | Klüber Summit NGL 888

باما تماس بگیرید
روغن های روان کننده کمپرسور گاز مصنوعی روان کننده های کمپرسور Klüber Summit NGL بر پایه پلی آلکیلن گلیکول ها

روغن کلوبر سامیت ان جی پی 100 | Klüber Summit NGP 100

باما تماس بگیرید
روغن های کمپرسور برای گاز طبیعی و کمپرسورهای گاز فرآیندی روغن های مصنوعی و نفتی هر دو در کاربردهای کمپرسور

روغن کلوبر سامیت ان جی پی 150 | Klüber Summit NGP 150

باما تماس بگیرید
روغن های کمپرسور برای گاز طبیعی و کمپرسورهای گاز فرآیندی روغن های مصنوعی و نفتی هر دو در کاربردهای کمپرسور

روغن کلوبر سامیت ان جی پی 220 | Klüber Summit NGP 220

باما تماس بگیرید
روغن های کمپرسور برای گاز طبیعی و کمپرسورهای گاز فرآیندی روغن های مصنوعی و نفتی هر دو در کاربردهای کمپرسور

روغن کلوبر سامیت پی جی آی 100 | Klüber Summit PGI 100

باما تماس بگیرید
روغن های روان کننده کمپرسور گاز مصنوعی روان کننده های Klüber Summit PGI بر پایه پلی آلکیلن گلیکول ها و

روغن کلوبر سامیت پی جی آی 150 | Klüber Summit PGI 150

باما تماس بگیرید
روغن های روان کننده کمپرسور گاز مصنوعی روان کننده های Klüber Summit PGI بر پایه پلی آلکیلن گلیکول ها و

روغن کلوبر سامیت پی جی آی 68 | Klüber Summit PGI 68

باما تماس بگیرید
روغن های روان کننده کمپرسور گاز مصنوعی روان کننده های Klüber Summit PGI بر پایه پلی آلکیلن گلیکول ها و

روغن کلوبر سامیت پی جی اس 10 ای | Klüber Summit PGS 10A

باما تماس بگیرید
روغن مصنوعی، به ویژه برای روانکاری مهر و موم های مکانیکی در کمپرسورهای گاز فرآیند و سایر واحدها Klüber Summit

روغن کلوبر سامیت پی جی اس 100 | Klüber Summit PGS 100

باما تماس بگیرید
روغن های کمپرسور گاز مصنوعی روغن های کمپرسور Klüber Summit PGS بر پایه پلی آلکیلن گلیکول ها و افزودنی های