در حال نمایش 10 نتیجه

روغن تولید منسوجات بهران ریس

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی  تولید منسوجات بهران ریس روغن تولید منسوجات بهران ریس نوعی روغن ذوب است که خاصیت مقاومت

روغن صنایع بافندگی بهران بافت 32

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی صنایع بافندگی بهران بافت 32 روغن صنایع بافندگی بهران بافت 32 ترکیب شده از روغن پایه

روغن نساجی ایرانول دوک 100

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی نساجی ایرانول دوک 100 روغن نساجی ایرانول دوک 100از روغن های پایه معدنی پارافینیک با کیفیت

روغن نساجی ایرانول دوک 32

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی نساجی ایرانول دوک 32 روغن نساجی ایرانول دوک 32 از روغن های پایه معدنی پارافینیک با

روغن نساجی ایرانول دوک 46

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی نساجی ایرانول دوک 46 روغن نساجی ایرانول دوک 46 از روغن های پایه معدنی پارافینیک با

روغن نساجی ایرانول دوک 68

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی نساجی ایرانول دوک 68 روغن نساجی ایرانول دوک 68 از روغن های پایه معدنی پارافینیک با

روغن نساجی ایرانول دوک A-32 | روغن ایرانول دوک ای-32

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی نساجی ایرانول دوک A-32 روغن نساجی ایرانول دوک A-32 از روغن های پایه معدنی پارافینیک با

روغن نساجی بهران بافت 22

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی نساجی بهران بافت 22 روغن نساجی بهران بافت 22 ترکیب شده از روغن پایه مرغوب و

روغن هیدرولیک ماشین آلات بافندگی بهران دوخت 10

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی هیدرولیک ماشین آلات بافندگی بهران دوخت 10 روغن هیدرولیک ماشین آلات بافندگی بهران دوخت 10 یک

روغن هیدرولیک ماشین آلات بافندگی بهران دوخت 22

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی هیدرولیک ماشین آلات بافندگی بهران دوخت 22 روغن هیدرولیک ماشین آلات بافندگی بهران دوخت 22 یک