در حال نمایش 11 نتیجه

روغن عملیات حرارتی ایرانول CQ | روغن ایرانول سی کیو

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی عملیات حرارتی ایرانول CQ روغن عملیات حرارتی  ایرانول CQ بر اساس روغن پایه پارافینیک و هیدروژن

روغن عملیات حرارتی پارس كوئينچينگ 68

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی عملیات حرارتی پارس كوئينچينگ 68 روغن عملیات حرارتی پارس كوئينچينگ 68 یک روغن عملیات حرارتی بر اساس

روغن عملیات حرارتی سرد بهران آبکار 68

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی عملیات حرارتی سرد بهران آبکار 68 روغن عملیات حرارتی سرد بهران آبکار 68 یک روغن عملیات

روغن عملیات حرارتی سرد بهران آبکار ویژه 145

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی عملیات حرارتی سرد بهران آبکار ویژه 145 روغن عملیات حرارتی سرد بهران آبکار ویژه 145 یک

روغن عملیات حرارتی فلزات پارس كوئينچينگ 32

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی عملیات حرارتی فلزات پارس كوئينچينگ 32 روغن عملیات حرارتی عملیات حرارتی فلزات پارس كوئينچينگ 32 یک

روغن عملیات حرارتی گرم فلزات بهران آبکار گرم 68

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی عملیات حرارتی گرم فلزات بهران آبکار گرم 68 روغن عملیات حرارتی عملیات حرارتی گرم فلزات بهران

روغن عملیات حرارتی گرم فلزات بهران آبکار گرم 70

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی عملیات حرارتی گرم فلزات بهران آبکار گرم 70 روغن عملیات حرارتی عملیات حرارتی گرم فلزات بهران

روغن کلوبر سینث یو اچ1 18-4 | Klüber synth UH1 4-18

باما تماس بگیرید
حامل حرارت مصنوعی و روغن روان کننده برای صنایع غذایی و دارویی Klübersynth UH1 4-18 یک روغن کاملاً مصنوعی و

روغن کوئنچ پارس كوئينچينگ 150

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی کوئینچ پارس كوئينچينگ 150 روغن عملیات حرارتی کوئینچ پارس كوئينچينگ 150 یک روغن عملیات حرارتی بر

روغن کوئینچ پارس كوئينچينگ 46

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی کوئینچ پارس كوئينچينگ 46 روغن عملیات حرارتی کوئینچ پارس كوئينچينگ 46 یک روغن عملیات حرارتی بر

روغن های صنعتی کلوبرپلاس اس 10 | Kluberplus S 10

با ما تماس بگیرید
  روغن های صنعتی چسبانده شده در دمای بالا برای استفاده به عنوان عامل رهاسازی مزایای شما در یک نگاه