نمایش 1–20 از 205 نتیجه

روغن انتقال حرارت ایرانول HT-B 32 | روغن ایرانول اچ تی-بی 32

با ما تماس بگیرید
انواع روغن صنعتی انتقال حرارت ایرانول HT-B 32 روغن حرارتی ایرانول HT-B 32 روغنی مقاوم در برابر حرارت است. این

روغن انتقال حرارت ایرانول HT-V 32 | روغن ایرانول اچ تی-وی 32

با ما تماس بگیرید
انواع روغن صنعتی انتقال حرارت ایرانول HT-V 32 روغن انتقال حرارت HT-V ایرانول با استفاده از روغن پایه پارافینیک با

روغن برش ایرانول CT-F1 | روغن ایرانول سی تی-اف1

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی برش ایرانول CT-F1 | روغن ایرانول سی تی-اف1 ایرانول CT-F1 با استفاده از روغن پایه پارافینیک

روغن تراکتور ایرانول STOU 10W-30 | روغن ایرانول اس تی او یو 10W-30

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی تراکتور ایرانول STOU 10W-30 روغن تراکتور ایرانول STOU 10W-30 از مواد پایه نفتی با کیفیت بالا

روغن تراکتور ایرانول UTTO 80W | روغن ایرانول یو تی تی او 80W

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی تراکتور ایرانول UTTO 80W روغن تراکتور ایرانول UTTO 80W ترکیبی از روغن پایه نیمه سنتتیک و

روغن تراکتور ایرانول UTTO 85W | روغن ایرانول یو تی تی او 85W

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی تراکتور ایرانول UTTO 85W روغن تراکتور ایرانول UTTO 85W ترکیبی از روغن پایه نیمه سنتتیک و

روغن ترانس ایرانول ترانس C | روغن ایرانول ترانس سی

با ما تماس بگیرید
روغن صنعتی ترانس ایرانول ترانس C روغن ترانس ایرانول ترانس C یک روغن ترکیب شده از روغن های پایه نفتنیک

روغن ترانسفورماتور ایرانول ترانس D | روغن ایرانول ترانس دی

با ما تماس بگیرید
روغن صنعتی ترانسفورماتور ایرانول ترانس D روغن ترانس ایرانول ترانس D یک روغن ترکیب شده از روغن های پایه نفتنیک

روغن توربین ایرانول HBS II 32 | روغن ایرانول اچ بی اس آی آی 32

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین ایرانول HBS II 32 روغن توربین  ایرانول HBS II 32 بر اساس ترکیبی از روغن

روغن توربین ایرانول HBS II 46 | روغن ایرانول اچ بی اس آی آی 46

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین ایرانول HBS II 46 روغن توربین  ایرانول HBS II 46 بر اساس ترکیبی از روغن

روغن توربین ایرانول HBS II 68 | روغن ایرانول اچ بی اس آی آی 68

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین ایرانول HBS II 68 روغن توربین  ایرانول HBS II 68 بر اساس ترکیبی از روغن

روغن توربین ایرانول HBX II 32 | روغن ایرانول اچ بی ایکس آی آی 32

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین ایرانول HBX II 32 روغن توربین ایرانول HBX II 32 بر اساس ترکیبی از روغن پایه

روغن توربین ایرانول HBX II 46 | روغن ایرانول اچ بی ایکس آی آی 46

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین ایرانول HBX II 46 روغن توربین ایرانول HBX II 46 بر اساس ترکیبی از روغن

روغن توربین بخار ایرانول HB 100 | روغن ایرانول اچ بی 100

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین بخار ایرانول HB 100 روغن توربین بخار ایرانول HB 100 بر اساس ترکیبی از روغن

روغن توربین بخار ایرانول HB 125 | روغن ایرانول اچ بی 125

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین بخار ایرانول HB 125 روغن توربین بخار ایرانول HB 125 بر اساس ترکیبی از روغن

روغن توربین بخار ایرانول HB 65 | روغن ایرانول اچ بی 65

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین بخار ایرانول HB 65 روغن توربین بخار ایرانول HB 65 بر اساس ترکیبی از روغن

روغن توربین بخار ایرانول HB 80 | روغن ایرانول اچ بی 80

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین بخار ایرانول HB 80 روغن توربین بخار ایرانول HB 80 بر اساس ترکیبی از روغن

روغن توربین بخار، آب و گاز ایرانول HBS 32 | روغن ایرانول اچ بی اس 32

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین بخار، آب و گاز ایرانول HBS 32 روغن توربین بخار، آب و گاز ایرانول HBS

روغن توربین بخار، آب و گاز ایرانول HBS 46 | روغن ایرانول اچ بی اس 46

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین بخار، آب و گاز ایرانول HBS 46 روغن توربین بخار، آب و گاز ایرانول HBS

روغن توربین بخار، آب و گاز ایرانول HBS 68 | روغن ایرانول اچ بی اس 68

با ما تماس بگیرید
خرید انواع روغن صنعتی توربین بخار، آب و گاز ایرانول HBS 68 روغن توربین بخار، آب و گاز ایرانول HBS